O ŁDB sp. z o.o.


Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu, gdzie teoria z praktyką siada wspólnie do stołu rozwiązując najbardziej zagmatwane problemy. Spółka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju.


Łódzki Dom Biznesu sp. o.o. jest instytucją doradczą, która łączy świat przedsiębiorców, samorządy oraz świat nauki w celu podejmowania wspólnych inicjatyw projektowych i rozwojowych. Spółka integruje różnych partnerów w odpowiedzi na ich potrzeby związane z poszukiwaniem nowych obszarów do inwestowania, nowych rozwiązań organizacyjnych, doradztwa specjalistycznego, wiedzy eksperckiej.


Specjalizujemy się w działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, m.in. w obszarach Innowacji, działalności B+R, nowych technologii, internacjonalizacji przedsiębiorstw, realizacji inwestycji o charakterze publicznym. Wspólnie z klientami realizujemy kluczowe projekty, oferując wsparcie przy zamówieniach publicznych i procedurze zamówień zgodnej z zasadą konkurencyjności oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność.


Ważnym obszarem działalności naszej firmy są szkolenia. Na życzenie klienta, zbadamy jego potrzeby szkoleniowe, dopasujemy i zaoferujemy odpowiedni program i tematykę, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania i podnieść kompetencje naszych partnerów.


ŁDB sp. z o.o. posiada zaplecze, które gwarantuje świadczenie usług doradczych na najwyższym poziomie pod kątem dostępności i zapewnienia odpowiednich warunków do pracy. Biuro spółki mieście się w Instytucie Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi i zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone są w niezbędny do zarządzania firmą i prowadzenia obecnie oferowanych usług doradczych i szkoleniowych sprzęt biurowy – komputery typu laptop, drukarki biurowe, skanery, projektor multimedialny oraz dostęp do internetu. Spółka zapewnia dostęp do 2 sal konferencyjnych (w tym sali Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego IE z możliwością organizacji dużych wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych, również wymagających zapewnienia tłumaczeń symultanicznych), 3 wyodrębnionych pomieszczeń na spotkania indywidualne, 2 lokalizacji typu open space na spotkania B2B i konsultacje, darmowy, duży parking dla umawiających się klientów. Lokalizacja biura w samym centrum miasta Łodzi pozwala również na łatwy dostęp zainteresowanym środkami komunikacji miejskiej.


Do grona głównych klientów/partnerów ŁDB sp. z o.o. należą:

 • Przedsiębiorstwa w tym sektor MŚP,
 •  Jednostki samorządu terytorialnego,
 •  Instytucje zrzeszające przedsiębiorców,
 • Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • Uczelnie wyższe,
 • Organizacje pozarządowe i inne.

 

Misja: „Budowanie z naszymi partnerami, w oparciu o twórczą kreację, otwartość i zaangażowanie,  odpowiedzialnej przyszłości w aspekcie gospodarczym, przy uwzględnieniu historycznego dziedzictwa stolicy regionu – Łodzi, w rozwijaniu przedsiębiorczości i budowaniu trwałego kapitału”.

 


Charakterystyka działalności Spółki Łódzki Dom Biznesu


Łódzki Dom Biznesu sp. o.o. jest instytucją doradczą, która od ponad 3 lat łączy świat przedsiębiorców, samorządy oraz świat nauki w celu podejmowania wspólnych inicjatyw projektowych i rozwojowych. Integrujemy różnych partnerów w odpowiedzi na ich potrzeby związane z poszukiwaniem nowych obszarów do inwestowania, nowych rozwiązań organizacyjnych, doradztwa specjalistycznego, wiedzy eksperckiej.Wspólnie z klientami realizujemy kluczowe projekty, oferując wsparcie przy zamówieniach publicznych i procedurze zamówień zgodnej z zasadą konkurencyjności oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność. Dla wybranych partnerów jak wskazano powyżej spółka nadzoruje inwestycje budowlane pełniąc rolę inżyniera kontraktu, menadżera projektu. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego w oparciu o żółty FIDIC. Współpracujemy  inspektorami nadzoru budowlanego wszystkich branż: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz projektantami o wieloletnim doświadczeniu. Nadzorujemy inwestycje na nieruchomościach wpisanych do gminnych rejestrów zabytków.

Doradzamy przedsiębiorcom oraz koordynujemy dla nich proces uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Oferujemy kompleksowe opracowania w postaci:

 • Studiów wykonalności,
 • Biznes planów,
 • Programów funkcjonalno-użytkowych,
 • Audytów energetycznych,
 • Innych dokumentów o charakterze, strategii, programów, ewaluacji i badań.


Bardzo ważnym obszarem działalności naszej firmy są szkolenia. Na życzenie klienta, zbadamy jego potrzeby szkoleniowe, dopasujemy i zaoferujemy odpowiedni program i tematykę, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania i podnieść kompetencje naszych partnerów.

W naszej ofercie znaleźć można szkolenia m.in. w zakresie:

 • Technik efektywnej sprzedaży,
 • Efektywnego motywowania pracowników,
 • Negocjacji,
 • Budowania i zarządzania zespołem,
 • Zarządzania własną energią w pracy menadżera,
 • Efektywnej organizacji pracy zespołowej,
 • Budowania relacji z klientami,
 • Rozwoju i kierowania przedsiębiorstwem w oparciu o wartości,
 • Zarządzania czasem,

Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści, którzy mogą przygotować dedykowany program szkoleniowy dla biznesu i nie tylko w zależności od potrzeb klientów (również w j. angielskim). Usługi szkoleniowo-doradcze oferowane prze IOB ŁDB sp. z o.o. są wpisane w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Wybrane usługi ŁDB sp. z o.o. w podziale na główne grupy odbiorców:

 

Innowacyjny Biznes:

 • Opracowujemy strategie biznesowe w zakresie internacjonalizacji,
 • Analizujemy i budujemy modele zarządzania procesowego,
 • Wspieramy w procesie prowadzenia negocjacji,
 • Wspieramy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Pomagamy w procesie uzyskiwania decyzji na funkcjonowanie w obrębie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
 • Oferujemy dopasowane do potrzeb szkolenia,
 • Oferujemy bony rozwojowe w ramach pełnienia funkcji operatora środków w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych.

 

Nowoczesny samorząd:

 • Opracowujemy studia wykonalności, raporty, ewaluacje,
 • Przeprowadzamy badania, analizy, skalujemy „dobre praktyki”,
 • Wdrażamy modele zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Wspieramy i doradzamy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Służymy pomocą prawną,
 • Oferujemy dedykowane szkolenia dla samorządów.

 

Przedsiębiorczy świat nauki:

 • Wspieramy i doradzamy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Współpracujemy w zakresie projektowania i realizacji prac B+R,
 • Współpracujemy w zakresie tworzenia zespołów eksperckich.

 

Nasze wyjątkowe usługi:

 • Executive coaching – dla menadżerów pracujących w środowisku j. angielskiego,
 • Innovation coaching – dla firm działających w środowisku j. angielskiego,
 • Szkolenia w j. angielskim w zakresie komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • Analiza, edytowanie i korekty dokumentów finansowych i biznesowych w j. angielskim

Wyszukiwarka

Aktualności

rapid

29.07.2022

RAPID- informacja o wydłużeniu oceny projektów z naboru 6

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 6 w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” została przedłużona do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Czytaj więcej...
RAPID

20.07.2022

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru V

Informujemy, iż w dniu 15.07.2022 r. zakończyła się ocena projektów złożonych w naborze piątym w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru piątego

 

Lp.

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł projektu

 

Wartość dofinansowania

 

 

 

1

 

 

Rafał Krześkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

Platforma Sygnalizowania Nieprawidłowości i Wsparcia Prawnego Przedsiębiorstw. Opracowanie technologii komunikacyjno- informatycznej w postaci narzędzie informatycznego - platformy wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/193

 

 

200 000,00

 

2

 

         Jarosław Kaba

Nakłuwacz weterynaryjny – urządzenie do bezpiecznego pobierania krwi u zwierząt do wykonywania szybkich testów diagnostycznych.

 

193 520,40

 

3

     

        CODE40 sp. z o.o

Model wsparcia serwisów w obiektach zakwaterowania w oparciu o innowacyjną aplikację

 

80 861,72  

Czytaj więcej...
rapid

29.06.2022

RAPID- informacja o wydłużeniu oceny projektów z naboru 5

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 5 w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” została przedłużona do dnia 15 lipca 2022 r.W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej...
lista

10.06.2022

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru IV

Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2022 r. zakończyła się ocena projektów złożonych w naborze czwartym w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru czwartego  Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość dofinansowania 1 Jan Haciski Platforma planowania zajętości przestrzeni powietrznej dla lotów VFR (Visual Floght Rules) oraz IFR (Instrument Flight Rules) 191 000,00  

Czytaj więcej...

31.05.2022

RAPID- informacja o wydłużeniu terminu oceny projektów z naboru 4

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 4 w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” została przedłużona do dnia 7 czerwca 2022 r.  

Czytaj więcej...

16.05.2022

RAPID- informacja o wydłużeniu oceny projektów z naboru 4

Uprzejmie informujemy, iż ocena aplikacji złożonych w naborze 4 w projekcie „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” została przedłużona do dnia 31 maja 2022 r.W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej...